ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ορθοπαντογράφου

Ο νέος ψηφιακός ορθοπαντογράφος Carestream Dental CS 8100 SC 2D+ που τέθηκε σε λειτουργία στο διαγνωστικό μας κέντρο, προσφέρει υψηλής διακριτικής ικανότητας πανοραμικές ακτινογραφίες οδόντων και πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες, καθώς διαθέτει δύο ξεχωριστούς αισθητήρες (CMOS technology), έναν για την πανοραμική και έναν για την κεφαλομετρική ακτινογραφία.

Full body λιπομέτρηση σε διάστημα 3 λεπτών

Στο διαγνωστικό μας κέντρο Doctors Plus και στο τμήμα της μέτρησης οστικής πυκνότητας παρέχεται η δυνατότητα Full Body λιπομέτρησης, εξασφαλίζοντας μετρήσεις μέγιστης ακρίβειας με το σύστημα DEXA και το Prodigy Lunar DXA. Το σύστημα πραγματοποιεί λιπομέτρηση με ολόσωμη ανάλυση και προσδιορισμό θερμίδων βασικού μεταβολισμού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ακτινολογίας

Η Ψηφιακή Ακτινογραφία γίνεται γρήγορα το πρότυπο στον κόσμο της ιατρικής. Το Doctors Plus επένδυσε στην τεχνολογία της ψηφιακής ακτινογραφίας με την τοποθέτηση συγχρόνου ψηφιακού ακτινολογικού συστήματος, ώστε να παρέχει στους εξεταζόμενους όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση όλων των υγειονομικών αναγκών των ανθρώπων που εμπιστεύονται το κέντρο μας.