Επικοινωνήστε Μαζί Μας

  Μικροβιολογικό - Ιολογικό - Βακτηριολογικό - Μυκητολογικό Τμήμα

  Η Μικροβιολογία μελετά τις ιδιότητες των μικροοργανισμών καθώς και τις κλινικές εφαρμογές τους και αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και της Βιολογίας. Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε προκαρυωτικούς (χωρίς πυρήνα), π.χ. βακτηρίδια και ευκαρυωτικούς (έχουν πυρήνα), π.χ. μύκητες και πρώτιστα, και στους ιούς.

  Στο μικροβιολογικό τμήμα γίνονται εξετάσεις σε διάφορα βιολογικά υγρά του σώματος για την ανίχνευση μικροοργανισμών καθώς και την μελέτη της ευαισθησίας τους σε διαφορετικά αντιβιοτικά. Σε κατεύθυνση αυτή έχουν προσφέρει σημαντικά οι μέθοδοι της βιολογίας και της γενετικής καθώς έτσι επιτυγχάνεται η ακριβέστερη και ταχύτερη ανίχνευση και διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων.

  Τα μικρόβια που συναντάμε συχνά στις καλλιέργειες είναι:

  • Staphylococcus (aureus) & Streptococcus (pyogenes, agalactiae, pneumoniae)
  • Enterococcus & E.coli
  • Klebsiella Proteus & Pseudomonas
  • Salmonella – Shigella
  • Mycoplasma & Ureoplasma
  • Chlamydia & Trichomonas vaginalis
  • Gardnerella vaginalis & Candida albicans

  Περιγραφή Εξέτασης

   

  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΟΥΡΩΝ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΝΥΧΩΝ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Β-KOCH (ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ)
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
  • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
  • Mayer Κοπράνων (1 Δείγμα)
  • Mayer Κοπράνων (2 Δείγματα)
  • Mayer Κοπράνων (3 Δείγματα)
  • ΕΟΠΥΥ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ YERSINIA SALMONELLAE -SHIGELLAE
  • Clostridium κοπράνων
  • Καλλιέργεια για Campylobacter
  • Clostridium Difficile Toxin A & B
  • Clostridium κοπράνων
  • Καλλιέργεια για Campylobacter
  • Σπερμοδιάγραμμα
  • ΑΜΕΣΟ GRAM
  • ΑΜΕΣΟ NEISSER
  • ΑΜΕΣΟ ΜΥΚΗΤΕΣ
  • ΑΜΕΣΟ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ
  • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ
  • Εξέταση για Mycoplasma hominis
  • Εξέταση για Ureaplasma urealyticum
  • Εξέταση για Chlamydia trachomatis
  • TEST ΠΑΠ
  • Μικροσκοπική Κολπικού Υγρού
  • Εξέταση Κολπικού (Πλήρης)
  • Μικροσκοπική Σπέρματος
  • Εξέταση Σπέρματος (Πλήρης)
  • Εξέταση για Mycoplasma hominis
  • Εξέταση για Ureaplasma urealyticum
  • Εξέταση για Chlamydia trachomatis
  • Εξέταση Πτυέλων
  • Εξέταση Κοπράνων
  • Παρασιτολογική Κοπράνων (Πλήρης)
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ B-KOCH (ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ)
  • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
  • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΔΙ' ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑ KOCH

  Αιματολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Αιματολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Βιοχημικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις κυριότερες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Βιοχημικό τμήμα του Doctors Plus.

  Ορμονολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Ορμονολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Ανοσολογικό-Αλλεργιολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις ανοσολογικές-αλλεργιολογικές εξετάσεις που γίνονται στο Doctors Plus.

  Μικροβιολογικό - Ιολογικό - Βακτηριολογικό - Μυκητολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις μικροβιολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Έλεγχος Επίπεδων Φαρμάκων

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις ελέγχου του επιπέδου φαρμάκων που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Τμήμα Νεοπλασματικών Δεικτών

  Ενημερωθείτε για τους ελέγχους των Νεοπλασματικών δεικτών που πραγματοιούνται στο τμήμα των Νεοπλασματικών δεικτών.