Επικοινωνήστε Μαζί Μας

  Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

  Στο τμήμα της Μοριακής Βιολογίας του διαγνωστικού κέντρου Doctors Plus γίνεται μοριακός έλεγχος για τα παρακάτω:

  • Sars covid-19
  • Θρομβοφιλίας (πακέτο 3 και 13 μεταλλάξεων)
  • Κυστικής ίνωσης (ΔΦ 508, 80% & 100 % ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ))
  • Γενετικού υλικού ιών (HPV, HBV) καθώς και ιϊκού φορτίου (HBV, HCV)
  • Σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων σε βιολογικά υλικά σπέρματος και κολπικού εκκρίματος

  Περιγραφή Εξέτασης

   

  • Μοριακός Έλεγχος Factor II (G20210A)
  • Μοριακός Έλεγχος Factor V (FV-Leiden)
  • Μοριακός Έλεγχος Ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR) C677T
  • Μοριακός Έλεγχος GPIa
  • Μοριακός Έλεγχος Σελεκτινών
  • Μοριακός Έλεγχος Αιμοχρωμάτωσης (HFE)
  • Μοριακός Έλεγχος BCR-ABL
  • Μοριακός Έλεγχος β-Θαλασσαιμίας
  • Μοριακός Έλεγχος Μετάλλαξης PAI-I
  • HBV DNA-PCR
  • HBV DNA-PCR (Ποιοτικό)
  • HCV DNA-PCR (Ποιοτικό)
  • ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
  • Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση Μετάλλαξη Γονιδίου ΔF508
  • Μοριακός Έλεγχος Ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR) A1298C
  • Μοριακός Έλεγχος PSA & PSM
  • Μοριακός Έλεγχος Γονιδίου BRCA1
  • Μοριακός Έλεγχος Γονιδίου BRCA2
  • Μοριακός Έλεγχος FAP
  • Μοριακός Έλεγχος Συνδρόμου Lynch (HNPCC)
  • Μοριακός Έλεγχος Τελομεράσης
  • Μοριακός Έλεγχος Κυτοκερατίνης 19
  • Μοριακός Έλεγχος α1 Αντιθρυψίνης (A1-AT)
  • Μοριακός Έλεγχος Απολιποπρωτεϊνης Β (APO-B)
  • Μοριακός Έλεγχος Απολιποπρωτεϊνης Ε (APO-Ε)
  • Μοριακός Έλεγχος ACE
  • Μοριακός Έλεγχος AGT
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 1 (A)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 1 (B)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 1 (Cw)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 1 (ALL)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 2 (DP)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 2 (DQ)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 2 (DR)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA 2 (ALL)
  • Μοριακός Έλεγχος HLA B-27
  • Μοριακός Έλεγχος α-Μεσογειακής Αναιμίας
  • Μοριακός Έλεγχος β-Μεσογειακής Αναιμίας
  • Μοριακός Έλεγχος δ-Μεσογειακής Αναιμίας
  • Μοριακός Έλεγχος Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας
  • Μοριακός Έλεγχος Κυστικής Ίνωσης
  • Μοριακός Έλεγχος Νόσου Wilson
  • Μοριακός Έλεγχος Μυϊκής Δυστροφίας Becker
  • Μοριακός Έλεγχος Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne
  • Μοριακός Έλεγχος Μυϊκής Δυστροφίας FSH
  • Μοριακός Έλεγχος Μυοτονικής Δυστροφίας τύπου 1 (DM1)
  • Μοριακός Έλεγχος Μυοτονικής Δυστροφίας τύπου 2 (DM2)
  • Μοριακός Έλεγχος Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA)
  • Μοριακός Έλεγχος Συνδρόμου Εύθραυστου Χ (Fragile X)
  • Μοριακός Έλεγχος Συνδρόμου Prader-Willi (PWS)
  • Μοριακός Έλεγχος Συνδρόμου Angelman (AS)
  • JAK 2V617F ME ΑΛΛΗΛΟΕΙΔΗ PCR
  • Μοριακός Έλεγχος Νωτιαιο-παρεγκεφαλικής Αταξίας (SCA)
  • Μοριακός Έλεγχος Ατροφίας Γονιδίου DRPLA
  • Μοριακός Έλεγχος Μετάλλαξης Μιτοχονδριακού DNA
  • Μοριακός Έλεγχος Friedreich ataxia
  • Μοριακός Έλεγχος Νόσου του Huntington
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ηπατίτιδας Β (HBV)
  • Μοριακός Έλεγχος Γονότυπου Ιού Ηπατίτιδας Β (HBV)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ηπατίτιδας C (HCV) ποσοτικό
  • Μοριακός Έλεγχος Γονότυπου Ιού Ηπατίτιδας C (HCV)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ηπατίτιδας C (HCV) ποιοτικό
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ανθρωπίνου Θηλώματος (HPV)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Απλού Έρπητα (HSV 1 & 2)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ανεμοβλογιάς/Έρπητα Ζωστήρος (HHV 3)
  • Μοριακός Έλεγχος Ερπητοϊού 6 (HHV 6)
  • Μοριακός Έλεγχος Ερπητοϊού 7 (HHV 7)
  • Μοριακός Έλεγχος Ερπητοϊού 8 (HHV 8)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Τοξοπλάσματος
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Ερυθράς
  • Μοριακός Έλεγχος Κυτταρομεγαλοϊού (CMV)
  • Μοριακός Έλεγχος Ιού Epstein-Barr (EBV)
  • Μοριακός Έλεγχος Μυκοβακτηριδίου Φυματίωσης
  • Μοριακός Έλεγχος Ατύπων Μυκοβακτηριδίων
  • Μοριακός Έλεγχος Χλαμυδίων Πνευμονίας
  • Μοριακός Έλεγχος Μυκοπλάσματος Πνευμονίας
  • Μοριακός Έλεγχος Mycoplasma hominis
  • Μοριακός Έλεγχος Ureaplasma urealyticum
  • Μοριακός Έλεγχος Chlamydia trachomatis
  • Μοριακός Έλεγχος Neisseria
  • Μοριακός Έλεγχος Λιστέριας
  • Μοριακός Έλεγχος Βρουκέλλας
  • Μοριακός Έλεγχος Αδενοϊού
  • Μοριακός Έλεγχος Εντεροϊών Coxsackies
  • Μοριακός Έλεγχος Parvovirus B19
  • Μοριακός Έλεγχος Πολυώματος JC
  • Μοριακός Έλεγχος Πολυώματος BK
  • Μοριακός Έλεγχος Λεϊσμανίασης
  • Μοριακός Έλεγχος Λεγιονέλλας
  • Μοριακός Έλεγχος Yersinia
  • Μοριακός Έλεγχος Candida
  • Μοριακός Έλεγχος Ασπέργιλλου
  • Μοριακός Έλεγχος Πνευμονοκύστεως
  • Μοριακός Έλεγχος Λεπτοσπειρώσεως
  • Μοριακός Έλεγχος για τον SARS-CoV-2
  • Μοριακός Έλεγχος DNA (γονική συγγένεια)
  • Μοριακός Έλεγχος NK-CELLS
  • Μοριακός Έλεγχος Χρωμοσώματος Υ
  • Μοριακός Έλεγχος Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών
  • Μοριακός Έλεγχος Καρυοτύπου Μυελού των Οστών
  • Μοριακός Έλεγχος Κλωνικότητας B & T Πληθυσμών
  • Καρυότυπος με ειδικές τεχνικές

  Αιματολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Αιματολογικό τμήμα του διαγνωστικού εργαστηρίου του Doctors Plus.

  Βιοχημικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις κυριότερες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Βιοχημικό τμήμα του διαγνωστικού εργαστηρίου του Doctors Plus.

  Ορμονολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Ορμονολογικό τμήμα του διαγνωστικού κέντρου Doctors Plus.

  Ανοσολογικό-Αλλεργιολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις ανοσολογικές-αλλεργιολογικές εξετάσεις που γίνονται στο διαγνωστικό μας κέντρο.

  Μικροβιολογικό - Ιολογικό - Βακτηριολογικό - Μυκητολογικό Τμήμα

  Ενημερωθείτε για τις μικροβιολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Έλεγχος Επίπεδων Φαρμάκων

  Ενημερωθείτε για τις εξετάσεις ελέγχου του επιπέδου φαρμάκων που πραγματοποιούνται στο Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors Plus.

  Τμήμα Νεοπλασματικών Δεικτών

  Ενημερωθείτε για τους ελέγχους των Νεοπλασματικών δεικτών που πραγματοιούνται στο τμήμα των Νεοπλασματικών δεικτών.